Kvinnohälsa genom livet med Livakliniken | Sankt Jörgen Park
Logo element

Kvinnohälsa genom livet med Livakliniken

8/3 2023

På Internationella kvinnodagen den 8/3 passar vi på att erbjuda en föreläsning med tre kvinnor som är specialiserade på Kvinnohälsa. Sedan ett år tillbaka driver Karin Buck gynekolog, Nathalie Helm specialistläkare, och Maria Sären hälsostrateg/coach tillsammans Livakliniken. De har flera års funktionsmedicinsk utbildning i tillägg till sin ursprungliga utbildning, och har ett gemensamt mål att de vill hjälpa kvinnor att bevara eller återfå hälsan genom att söka efter och behandla bakomliggande orsaker till hälsobesvär och sjukdomar.

De kommer att prata om vad som påverkar dina hormoner och hur du kan optimera din hälsa genom livet. Dessutom kommer de ge tips och råd kring kost och livsstil, men även belysa vanliga underliggande problem som kan sätta käppar i hjulet för vår hälsa såsom magtarmbesvär, inflammation, trötthet och metabol obalans. Vidare får du information om hur du kan utreda din hälsa eller testa saker på egen hand för att optimera ditt mående, öka din livskvalitet och minska risken för framtida ohälsa.

Varmt välkomna på en föreläsning av kvinnor för kvinnor!

Läs mer om Karin, Nathalie och Maria på Livakliniken.se

Hållpunkter för kvällen

17.30-18.30 Introduktion
Gynekologens perspektiv och patientexempel hormonell obalans
Tarmhälsa och inflammation
Autoimmuna sjukdomar och hypotyreos
Metabol hälsa och blodsockerkontroll

18.30-19.00 Paus med mingel
Vi bjuder på vegetarisk wrap

19.00-20.00 Kostens betydelse
Livsstilsfaktorer som påverkar
Hormonell status, tarmhälsa, inflammation och åldrande

20.00-20.30 Frågestund

Pris: 395 kr för medlem i vår sportklubb, 450 kr för icke-medlem.
Anmäl dig till es.kr1701319852apneg1701319852rojtk1701319852nas@n1701319852etsdn1701319852il.ae1701319852nnil1701319852 senast 6/3.

Kategori: ,